Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

Σήμερα είναι η μέρα του Λαού, αυτός αποφασίζει.


Οι εκλογές της μεταπολίτευσης

17 ΝΟΕΜ 1974
ΝΔ: 54,4% ΕΚΝέες Δυνάμεις:20,4% ΠΑΣΟΚ: 13,6% Ενωμ. Αριστερά: 9,5%

20 ΝΟΕΜ 1977
ΝΔ: 41,8% ΠΑΣΟΚ: 25,3% Εν Κέντρου Νέες Δυνάμεις: 12% ΚΚΕ: 9,4%
Εθν. Παράταξη: 6,8% Συμμαχία: 2,7% Κόμμα Νεοφιλευθέρων Κ. Μητσοτάκης: 1%

18 ΟΚΤ. 1981
ΠΑΣΟΚ: 48% ΝΔ: 35,9% ΚΚΕ: 11%

2 ΙΟΥΝ. 1985
ΠΑΣΟΚ: 45,8% ΝΔ:40,9% ΚΚΕ: 9,9% ΚΚΕεσωτ: 1,8%

18 ΙΟΥΝ. 1989
ΝΔ: 44,3% ΠΑΣΟΚ: 39,1% ΣΥΝ: 13,1% ΔΗΑΝΑ: 1%

5 ΝΟΕΜ. 1989
ΝΔ: 46,2% ΠΑΣΟΚ: 40,7% ΣΥΝ: 11%

8 ΑΠΡ. 1990
ΝΔ: 46,9% ΠΑΣΟΚ: 38,6% ΣΥΝ: 10,3% ΔΗΑΝΑ: 0.7%

10 ΟΚΤ. 1993
ΠΑΣΟΚ: 46,9% ΝΔ: 39,3% ΠΟΛΑΝ: 4,88% ΚΚΕ: 4,54%

22 ΣΕΠ. 1996
ΠΑΣΟΚ: 41,5% ΝΔ: 38,1% ΚΚΕ: 5,5% ΣΥΝ: 5,1% ΔΗΚΚΙ: 4,4%

9 ΑΠΡ. 2000
ΠΑΣΟΚ: 43,8% ΝΔ: 42,7% ΚΚΕ: 5,52% ΣΥΝ: 3,2%

7 ΜΑΡ. 2004
ΝΔ: 45,4% ΠΑΣΟΚ: 40,5% ΚΚΕ: 5,9% ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%

16 ΣΕΠ. 2007
ΝΔ: 41,8% ΠΑΣΟΚ: 38,1% ΚΚΕ: 8,2% ΣΥΡΙΖΑ: 5% ΛΑΟΣ: 3,8%

4 ΟΚΤ. 2009
ΠΑΣΟΚ: 44% ΝΔ: 33,5% ΚΚΕ: 7,5% ΛΑΟΣ: 5,6% ΣΥΡΙΖΑ: 4,6% ΟικΠρ:2,5%

Δεν υπάρχουν σχόλια: