Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Χωρίον Λυγγιάδες Ιωαννίνων... Μια παλιά ενθύμηση από τον ναό του Αγ. Γεωργίου

Από τα "Ηπειρωτικά Χρονικά", 1934, άρθρο του Γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής Χρίστου Σούλη (1892-1951) (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Παν. Ιωαννίνων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: