Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Μερικοί από τους σεισμούς μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ της 15ης Οκτ. 2016Στις 15 Οκτ. 2016 και ώρα 23.18: 3,9 Ρίχτερ δυτικά της Κάτω Λαψίστας σε βάθος 18,7 χιλιόμετρα
Region:  7 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.9
Origin Time:  16/10/15   20:18:41   (GMT)
Longitude:   20.7348
Latitude:  39.7503
Focal Depth:  18.7 Km


Στις 16 Οκτ 2016: 4,2 Ρίχτερ ανατολικά  της Ζίτσας σε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα
Region:  11 Km WNW from Ioannina
Region:  11 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.2
Origin Time:  16/10/15   23:06:59   (GMT)
Longitude:   20.6763
Latitude:  39.7545
Focal Depth:  15.0 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 03.09: 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πρωτόπαπα με βάθος εστίας 16,2 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.4
Origin Time:  16/10/16   00:09:59   (GMT)
Longitude:   20.6678
Latitude:  39.7773
Focal Depth:  16.2 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 06.40 : 4,9 Ρίχτερ βορειανατολικά της Πρωτόπαπα, σε εστιακό βάθος 20,4 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.9
Origin Time:  16/10/16   03:40:20   (GMT)
Longitude:   20.6933
Latitude:  39.7850
Focal Depth:  20.4 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 8.06: 4 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στην Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 4,9 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.0
Origin Time:  16/10/16   05:06:35   (GMT)
Longitude:   20.6778
Latitude:  39.7832
Focal Depth:  4.9 Km


Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 12.51: 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Πρωτόπαπα και Λιγοψάς σε εστιακό βάθος 5,3 χιλιόμετρα.
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.3
Origin Time:  16/10/16   09:51:31   (GMT)
Longitude:   20.6718
Latitude:  39.7863
Focal Depth:  5.3 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 11.43: 3,5 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 17,6 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.5
Origin Time:  16/10/16   08:43:50   (GMT)
Longitude:   20.6667
Latitude:  39.7662
Focal Depth:  17.6 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 16.18: 3,6 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Κάτω Λαψίστας σε εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα.
Region:  10 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.6
Origin Time:  16/10/16   13:18:02   (GMT)
Longitude:   20.6868
Latitude:  39.7503
Focal Depth:  12.3 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 22.01:  4,3 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας – Κάτω Λαψίστας σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιόμετρα.
Region:  9 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.3
Origin Time:  16/10/16   19:01:39   (GMT)
Longitude:   20.7022
Latitude:  39.7540
Focal Depth:  13.9 Km

Στις 16 Οκτ. 2016 και ώρα 22.18: 3,2 Ρίχτερ μεταξύ Πρωτόπαπα – Πετσάλι σε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.
Region:  11 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/10/16   19:18:22   (GMT)
Longitude:   20.7063
Latitude:  39.7833
Focal Depth:  14.5 Km

Στις 16 Οκτ. 2016:  3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο μεταξύ Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 14,2 χιλόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.6
Origin Time:  16/10/16   23:21:33   (GMT)
Longitude:   20.6677
Latitude:  39.7673
Focal Depth:  14.2 Km

Στις 16 Οκτ. 2016:     2,5 Ρίχτερ με επίκεντρο μεταξύ Ζίτσας Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 21 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/10/16   23:45:41   (GMT)
Longitude:   20.6698
Latitude:  39.7680
Focal Depth:  21.0 Km

Στις 17 Οκτ. 2016 και ώρα 14.40 στην περιοχή Πρωτόπαπα – Λιγοψά – Πετσάλι 3,2 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 11,3 χιλιόμετρα.
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.2
Origin Time:  16/10/17   11:40:23   (GMT)
Longitude:   20.6910
Latitude:  39.8015
Focal Depth:  11.3 Km

Στις 17 Οκτ. 2016 και ώρα 21.00 3 Ρίχτερ στην περιοχή Ζίτσας – Πρωτόπαπα σε εστιακό βάθος 10,9 χιλιόμετρα
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.0
Origin Time:  16/10/17   18:00:26   (GMT)
Longitude:   20.6668
Latitude:  39.7790
Focal Depth:  10.9 Km


Στις 17 Οκτ 2016 και ώρα 24.39 2,9 Ρίχτερ μεταξύ Ζίτσας και Πρωτόπαπα με εσταικό βάθος 5,8 χιλιόμετρα.
Region:  12 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/10/17   21:39:46   (GMT)
Longitude:   20.6767
Latitude:  39.7655
Focal Depth:  5.8 Km

Στις 18 Οκτ 2016 και ώρα 14.06 νοτιο-νοτιοδυτικά της Ζίτσας 2,5 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα..
Region:  12 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.5
Origin Time:  16/10/18   11:06:27   (GMT)
Longitude:   20.6555
Latitude:  39.7472
Focal Depth:  12.0 Km


Στις 18 Οκτ 2016 και ώρα 18.55 νοτιοδυτικά της Ζίτσας 2,1 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 13,2 χιλόμετρα.
Region:  9 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.1
Origin Time:  16/10/18   15:55:58   (GMT)
Longitude:   20.6877
Latitude:  39.7407
Focal Depth:  13.2 Km

Στις 19 Οκτ. 2016 και ώρα 24.23 νοτιοδυτικά της Ζίτσας 4,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 4,2 χιλιόμετρα
Region:  10 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 4.3
Origin Time:  16/10/19   21:23:57   (GMT)
Longitude:   20.6768
Latitude:  39.7453
Focal Depth:  4.2 Km


Στις 20 Οκτ 2016 και ώρα 9.01 βόρεια του χωριού Χίνκα 3,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10,3 χιλιόμετρα
Region:  16 Km SW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.5
Origin Time:  16/10/20   06:01:58   (GMT)
Longitude:   20.6392
Latitude:  39.6045
Focal Depth:  10.3 Km


Στις 20 Οκτ. 2016 και ώρα 17.20 βόρεια της Ζίτσας 3,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 7,2 χιλιόμετρα.
Region:  13 Km WNW from Ioannina
Magnitude:  ML 3.7
Origin Time:  16/10/20   14:20:49   (GMT)
Longitude:   20.6517
Latitude:  39.7617
Focal Depth:  7.2 Km


Στις 20 ΟΚΤ 2016 και ώρα 24.16 κοντά στο χωριό Πρωτόπαπα 2,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12,8 χιλιόμετρα
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.9
Origin Time:  16/10/20   21:16:25   (GMT)
Longitude:   20.6780
Latitude:  39.7802
Focal Depth:  12.8 Km


3 ΝΟΕΜ 2016, Μέγεθος 1,6 R  στις 21.04, εστία 6 Km ΔΒΔ από Γιάννενα,
(κοντά στο χωριό  Ροδοτόπι  ΒΒΔ) (Συντ. 20,72 Α 39,7 Β)
Εστιακό Βάθος 12,8 Km

3 ΝΟΕΜ 2016, Μέγεθος 2,2 R  στις 23.56 Εστία 29 Km ΒΑ από Πάργα
(μεταξύ των χωριών Μουκοβίνας και Άρδοσης) (Συντ. 20,72 Α 39,77 Β)
Εστιακό Βάθος 49,2 Km

4 ΝΟΕΜ. 2016: Μέγεθος 1,7 R στις 3.06 Εστία 13 Km ΒΔ από Ιωάννινα
(μεταξύ των χωριών Ζίτσας  και Πρωτόπαππα) (Συντ. 20,67 Α 39,44 Β)
Εστιακό Βάθος 49,2 Km

4 ΝΟΕΜ. 2016: Μέγεθος 1,5 R στις 22.57
Εστία 7 Km ΒΔ από Ιωάννινα
(μεταξύ των χωριών Ζίτσας  και Πρωτόπαππα) (Συντ. 20,57 Α 39,74 Β)
Εστιακό Βάθος 10,0 Km

5 ΝΟΕ 2016. Μέγεθος 2,6 R στις 7.29, --- 14 km Bορειoδυτικά των Ιωαννίνων, Βόρεια της Ζίτσας. (20,65 Ανατολικά – 39,77 Βόρεια)
Εστιακό Βάθος 7,4 Km


5 ΝΟΕ 2016. Μέγεθος 2,1 R στις 8.17 --- 9 km Bορειoδυτικά των Ιωαννίνων, Μεταξύ  Ζίτσας και Κάτω Λαψίστας. (20,696 Ανατολικά – 39,7 Βόρεια)
Εστιακό Βάθος 24 Km

Στις 7 ΝΟΕ 2016 και ώρα 10.11:  2,2 Ρίχτερ με εστία σε απόσταση 14 km βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (βόρεια της Ζίτσας) με εστιακό βάθος 7,6 km
Region:  14 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 2.2
Origin Time:  16/11/07   08:11:23   (GMT)
Longitude:   20.6618
Latitude:  39.7870
Focal Depth:  7.6 Km


Σύμφωνα με το Γεωδ Ινστιτούτο του Αστερ. Αθηνών ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που έγινε στις 15 Οκτ 2016  και τοπική ώρα 23.15 είχε εστία σε απόσταση 13 βορειοδυτικά των Ιωαννίνων (βόρεια του χωριού Πρωτόπαπα) , με εστιακό βάθος στα 16,9 km.
Region:  13 Km NW from Ioannina
Magnitude:  ML 5.3
Origin Time:  16/10/15   20:14:49   (GMT)
Longitude:   20.6882
Latitude:  39.7878
Focal Depth:  16.9 Km


Δεν υπάρχουν σχόλια: