Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα.


... ΕΝΑ e-mail ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΦΙΛΟΣ .....

Επειδή αυτές τις μέρες ενοχλούμαι με μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο από υποψήφιους βουλευτές, σκέφτηκα να τους στείλω κι εγώ με τη σειρά μου το πιο κάτω κείμενο.


<<...Ελπίζω όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματος των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της... >> και

<<... εφ' όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματα μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν >>.

Ιωάννης Καποδίστριας
Κυβερνήτης της Ελλάδας
προς την Δ' Εθνοσυνέλευση

Δεν υπάρχουν σχόλια: