Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Στα λιθάρια που γυρίζαν και ελυώναν τον καρπό . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια: