Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Οι βασικές αρχές του Ελληνικού Κράτους: Το Κοχλιάριον (κοινώς κουτάλα)

   Οι βασικές αρχές του ελληνικού κράτους!!! 

   
   ΤΟ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟΝ        Εμμανουήλ Ροΐδης  (1836 - 1904)
    
         
    Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες ...διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:
    
    α) Εις Συμπολιτευόμενους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.
    
    β) Εις Αντιπολιτευόμενους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
    
    γ) Εις Εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν διά τού ιδρώτος των.
    

   
    
    

     

Δεν υπάρχουν σχόλια: