Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

...έπειτα καθωράθη τοις εν αγροίς απιούσι - μύσταις δε πάλιν ώφθη ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: