Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Ξέρω τα χέρια που τα χτίζανε....τους ποιητές που τα τραγουδήσανε .... τους ανθρώπους που τα περπατήσανε....


Δεν υπάρχουν σχόλια: